�������
��i��
�i��i�����
������� ����������
���������� ���� � ����-���������
������ � ���
���� ����:
��������� �������: ���������-���������-��������-��������-����������
����������� ������������ ��� ����-���� ��� ���
www.fact.kiev.ua www.books-xxi.com.ua

�i�������� ���� >> ���������� ���� � ����-��������� >> �����, ��������i�, ������������ >> ��"����
����� [72]    CD-����� [2]

�����

�����i�� �����: �� ������ ������i ����i������ ������� ��i�� ���������� i ����������� ���i� � �����i - �������i�� � �i����� � i�������i. �� ���������! >>>

�������

����i���i� �����i� �i���������, ���������� �� ���������� ���������� � ���i� ���i ����� - �����������.

�������, ����������: info@ruthenia.info!


 
�������i��������i������i���������������!


���-������ (0562) 33-5582�����-���������� �� ���������-���������� �������-������� � ��������������15.00���.� ���������!
BookZone 269-2578��������� �. �������� ��������� ����� 256 ��. 1998 BHV-���9.78���.� �
BookZone 269-2578��������� �., ���������� �������� ��������� ����� 140 ��. 2001 ���-������31.08���.� ���������� 241-6878����� �. �., ������� �. �., ������ �. �. ������ ��������� ��'���� �� ���� �������㳿: ����. ����. � 2004. � 440 �. � ���������41.00���.� ���������!
�������� 490-3569�������� �. 100 ������ �������� � ��� ��� �������� �������� (+CD) 2007 224 ��p. ���.: ��� �31.02���.� �
���-������ (0562) 33-5582������� �. �., ������ �. �. ������� �������� ������ ���������� ������19.00���.� ���������!BookZone 269-2578���������� �. Exchange 2000 Server ��� �������������� 672 ��. 2003 �����79.44���.� �
BookZone 269-2578������ ��� ��������� �������. ��������������, ������ � ������������ 400 ��. 2004 �����-�����49.74���.� �BookZone 269-2578��������� �.�. ��������������� ��������� �������� � �������� ���������� 264 ��. 2002 ���-������46.02���.� �
BookZone 269-2578��������� �.�. ����������� ������������ � ������� ���������� 270 ��. 2001 ����� � �����35.40���.� �
BookZone 269-2578�������� �.�. ����������� ��������� ������������� �������� ��������� ���-������35.40���.� �
BookZone 269-2578����� Exchange Server 2000. ���������� �������������� 720 ��. 2001 ECOM79.20���.� �
BookZone 269-2578���������� �.�. ��������� ���� �������. �. 2 - 3 ���. 288 ��. 2005 BHV-���68.10���.� �
BookZone 269-2578���������� �.�. IP-��������� 334 ��. 2001 ����� � �����93.96���.� �
BookZone 269-2578���������� �.�. ������������ � ����� �����. �.1. ���.4 448 ��. 2005 BHV-���72.78���.� �
BookZone 269-2578���������� �.�., �������� ������������ R1.5: ���������� �� ������������������� ���������� 454 ��. 2004 BHV-���92.64���.� �
�������� 490-3569�������� �. ������ ����� ��������. �������� � 100 ��� (+CD) 2008 240 ��p. ���.: ��� �38.46���.� �
�i����� 272-1254ø��� �. ��������� �������� � �� 2-� ������� 232 ��. 60�88/ 16 ���23.40���.� �BookZone 269-2578�������� �.�. �������� ������� ������������� 205 ��. 2004 ���-������46.02���.� �
�������� 490-3569������� �. ��������� + ���������: ����������� �������������� (+�D) 2007 256 ��p. ���.: ��� � �����36.18���.� �
BookZone 269-2578�������� �. �����������. ������� ��� ����� 640 ��. 2000 ����� � �����27.00���.� �
BookZone 269-2578�������� �. �����������. ������� ��� ����� 640 ��. 2000 ����� � �����40.44���.� ���-���� 517-7377������ "������������ ����������" ��3.00���.� ���������!
��-���� 517-7377������ "������������ ����������" 2006/01 ��3.00���.� ���������!BookZone 269-2578������� ����������� ��������� � ������������ ��������� 236 ��. 1999 ���-������33.90���.� �
��������� 241-6878�������� �. �., ����� �. �., ������ �. �. ������� ��������� � ����������� �������: ���������. �.: ������� �����, 2003. - 266�.26.00���.� ���������!BookZone 269-2578���� �.�. � ��� ���������� �� ��������� ����. �������� ����� 264 ��. 2004 ����� � �����43.62���.� �
BookZone 269-2578������ �.�. ������ ����������� � �� ����������. ������� ������� 288 ��. 2005 BHV-���35.16���.� �
BookZone 269-2578������ �.�. ���������� � ��������� ����. ��������, ��������� � �������������. ��������� ����. ������� ������� + CD 221 ��. 2007 ����������� ������� ������28.44���.� �
��� (0322) 261-0012������ �., ������� �. �����-���������� �� ���.-����. �������-������� � �������������� ˳���. ���. �.�������. � 1996. � 248 �. ����� 4000 ������ ��� �������� � ��������������, ������������, ���������� � ��������. 84�108/ 32 ������, ������ ���5.00���.� ���������!
�i����� 272-1254�������, ����� ������ ���������� ��������������. ����� ������, ���. 28 246 ��. 60�88/ 8 ����� - �����21.00���.� �BookZone 269-2578��-����� ������� ��������� ���������. ������ � ���������� SMS, EMS, MMS 448 ��. 2005 �����-�����56.40���.� �
BookZone 269-2578����� TCP/IP. ��. ���-�� ��� ����. +CD �� ����30.84���.� �
BookZone 269-2578����� �. CCNA Cisco Certified Network Associate �����.���-�� 640 ��. 2001 ����41.40���.� �
BookZone 269-2578����� ���, ���� ���, ���� CCNP �������������. ������� �����������. ������� 640-503 444 ��. 2002 ����55.20���.� �
BookZone 269-2578����� ����, ����� ����� CCNP ��������� ������������ Cisco ������� ���-��. ������� 640-504 464 ��. 2002 ����50.22���.� �BookZone 269-2578����� ��� � ��. SKYPE ��� ��� �������� ��������� 400 ��. 2007 Binom71.58���.� �
BookZone 269-2578������ �. ������� ��� ����� 288 ��. 2000 ���104.52���.� �
�������� 490-3569����������� �., �������� �. ��� ��������� �������. ���������� ����������� 2005 288 ��p. ���.: ��� � �����5.88���.� �
�������� 490-3569����������� �., �������� �. ����� ������� �... ����� ���������� �������� 2005 144 ��p. ���.: ��� �����1.68���.� �
BookZone 269-2578����������� �.�. ���������� ����������� ��� ��������� ������� 288 ��. 2005 �����24.30���.� �
BookZone 269-2578�������� �.�. � ��. ������ ������������ � ���������� ������������ ���������������� 304 ��. 2005 ����� � �����67.02���.� �
BookZone 269-2578������� �.�. �������������� � ������� ����� �����. ��������� ���������� 320 ��. 2003 ���-������44.22���.� �BookZone 269-2578������� ATM. ����������� ������� �������� ����� 376 ��. 2001 ����� � �����37.86���.� �BookZone 269-2578������ �.�. ������� ��������. ���������� �����������. ���.2 112 ��. 2002 �����9.24���.� ��i����� 272-1254������ ����������� ����� - Panasonic 96 ��. 70�100/ 16 ������� ����� -�������27.70���.� �
BookZone 269-2578������ �.�. ��������������� � ��������������� ���������. ���.2 558 ��. 2004 ����� � �����71.70���.� �
BookZone 269-2578������ ������ CCNP ��������� ������. ������� ���-��. ������� 640-505 448 ��. 2002 ����55.20���.� �BookZone 269-2578�.�������-�������� ��������� ����������������� �����������. ������, ���������,���������� 320 ��. 2005 ����������41.10���.� �
BookZone 269-2578��� ������ ������ ������ �������� ���������� 304 ��. 2005 ����������-�������17.70���.� �
������ 241-6607�������� �. �., �������� �. �. ������������� ���������-������ ��� ��"����. ����.���.˳��-� 2007 198 ��., ����.: � ������30.00���.� ���������!
BookZone 269-2578��������� �.�. (��� ���.) ���������� � ����������������� 392 ��. 2005 ���-������95.52���.� �BookZone 269-2578��������� ����������� �����������: ������� ������� 480 ��. 1999 ���-�����15.54���.� �
BookZone 269-2578�������� �. ������������ ����� 286 ��. 1999 ���-������33.24���.� �
BookZone 269-2578�������� �.�. ����������� ��������� � �� ���������� 326 ��. 2003 ���-������38.22���.� �
BookZone 269-2578������� �.�., ��������� � ������������ ������� �����: ������������ ������� 448 ��. 2002 BHV-���27.00���.� �
BookZone 269-2578������ ����� Networking Technologies (������� 050-632) ���������������� ������� 496 ��. 2000 �����17.46���.� �
���-������ (0562) 33-5582������� �. �., ������� �. �. ������������ ����������������� �����. ϳ������� ��������. �γ�33.00���.� ���������!
BookZone 269-2578�������� �.�. �������� GPRS. ������� ���������� ��� �������� 128 ��. 2005 ��������-�����9.36���.� �
�i����� 272-1254������� �.�. �������������� � ������ ����������������� ��������� ������ � �� ����������� 432 ��. 70�100/ 16 ���80.10���.� �BookZone 269-2578������� ISDN ������ � �������� 304 ��. 1999 ����24.84���.� �
BookZone 269-2578���� ����� ###12910����� ����Cisco Certified Network Associate. ��. ���-��. ���.2 535 ��. 2002 ����55.20���.� �
�i����� 272-1254������� �.�. �������� � �������� ����������. 288 ��. 70�100/ 16 ����23.97���.� �BookZone 269-2578���� �. TCP/IP. ���.2. �����������, ��������� � ���������� (���.IP v6 � IP Security) 424 ��. 2003 ����49.68���.� �BookZone 269-2578��������� �.�. �������� ����������� �� ������� �����. ���������� ����������� 176 ��. 2003 �����15.84���.� �
BookZone 269-2578������ ����� ��. ������ � ����������� ������������ ����� 400 ��. 2007 ����65.94���.� �BookZone 269-2578������� �.�. �������������� ������� �������� �����. �������� � ��������� 256 ��. 2004 ���-������46.02���.� �BookZone 269-2578��������� FidoNet. ����������� ���������� ��������� �� ���23.58���.� �
BookZone 269-2578����� �.,����� �. CCIE Cisco Certified Internetwork Expert. ������� 350-001. ������� ����������� 758 ��. 2002 ����63.48���.� �
BookZone 269-2578������ ����� ��������� ������������ 384 ��. 2002 ����������-�������29.88���.� �BookZone 269-2578������� �.�. ������ ������������ ����������������. �������, ���������� � ��������� ����������� �������� +CD 224 ��. 2004 ����� � �����52.98���.� �BookZone 269-2578������� �.�. ������ ����������� ���������. ������� GPS NAVSTAR � ������� 272 ��. 2005 ����� � �����43.62���.� �
 ���������!
���� ��������� ���������� ����  ������ ��������  ������ �����  ��������

����i�� ���� �����:�
������� �i��������, ���������    ������, �����, �i��    �����i����i ����i���    �����, ��������i�, ������������    ���i��� �����


�������� ���� � ���i� ���i �����:�
���������, ������������i��������� �i������������i���������i�, ����������i�����������������i������� ���������, ��������������������i�����������, ������������������i�, ���i������i�����i�, ���i����i���������i������������i�����i� i ���������i� ��������i�����i�i����������i����i��������, �i�����i��������i��, ���i��������i�����, ��������� ���������������������� �����, �����������������������, ���i�����, ������������ i ��������i����, �i�������i �i�������������i��, �i�����i��������������i�, ���������������, ���������������, �i���� �����i������� �������������������������i����i������ ������������i������i� ���������i������������������"�����������, ������� ����i��������������"�����i �������i���i�����i�i��������i�, �i����i�, ������i�������������o�, ��������o�������������i��, ��������i�����-�������i�-�i���-����������i ������, �i�"�������� i ������ �� ����������, �i���������, outdoor����������, ������������i�������, �i��������������i ��������������i ������, ��������������� ���������������i���i���������i������


����� ������ � ���i� ���i �����:�
������ - �������i �������:� �����DVD
����:� �����CD���i�������DVD
�������:� �����CD���i�������
�������:� �����CD���i�������
����, ����, ������:� CD
��� i ������������:� CD���i�������DVD
������� ������:� �����CD���i�������

����� �i��� � ���i� ���i �����:�
i����� �i��:� �����Video CDDVD
������������� �i��:� Video CDDVD
��������i���i�:� Video CDDVD
i���:� �����

�������@Mail.ru
Rambler's Top100
Copyleft, "���������� �i�", 2005
e-mail: info@ruthenia.info

����:
��������� ����������� (http://dere.com.ua/files)
I��� ����� (http://www.vidrodzhenia.org.ua)